Vodorovné dopravní značení

Realizujeme vodorovné dopravní značení aplikaci jednosložkovou barvou a pokládkou dvousložkovou barvou- liniové, plošné, symboly, nápisy a sloupy na všech komunikacích, cyklostezek nebo průmyslových areálů venkovních, či vnitřních prostoru.

Tyregrip - bezpečnostní protismyková úprava povrchu

Tyregrip

Bezpečnostní protismyková úprava ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu snížením počtu, nebo snížením následků dopravních nehod. Zklidňuje dopravu na místních komunikacích. Je vhodná na místech se zvýšenou frekvencí chodců. Další možností uplatnění jsou nebezpečná místa, jako např. zatáčky, prudké sjezdy, nepřehledné úseky a místa s častým výskytem dopravních nehod, či přechody pro chodce. Jde o protiskluzovou povrchovou úpravu vozovky, která se skládá z dvousložkového epoxidového pojiva a kalcinovaného bauxitu. Skládá se z epoxidového pojiva a bauxitového kameniva frakce 1-3 mm. Poskytuje dobře strukturovaný povrch obvykle o tloušťce 5 mm. Životnost protismykového nátěru Tyregrip je závislá na stupni dopravního zatížení. Při standardním provozu vydrží funkční 5 let. Tyregrip je barevně nejstálejším systémem, jelikož namísto žuly, která je barvená na červeno, používáme bauxitové kamenivo, které je červené, tudíž se nebarví a stálost barvy je zde neměnná. Požadovaný optický efekt zvýraznění nebezpečných úseků je tak nejdelší. Tyregrip dle laboratorních zkoušek ve všech parametrech překračuje požadované hodnoty. Základní funkcí nátěru Tyregrip je protismyková úprava povrchu - zdrsnění kamenivem. Směs lze snadno aplikovat na asfaltové a betonové povrchy.

Medialine - hmatné pásy pro nevidomé

Medialine

Tento výrobek je určen k provádění hmatových úprav na komunikacích i plochách, přičemž použití varovných, signálních a hmatných pásů je velmi široké a lze je uplatnit na všech dopravních stavbách. Co to vůbec jsou varovné, signální a hmatné pásy? Varovné pásy vždy označují místa trvale nebezpečná nebo nepřístupná, a proto je nejčastěji nalezneme na místech se sníženým obrubníkem (na přechodech, místech pro přecházení, chodníkových přejezdech, vjezdech do objektů, na parcelách apod.), případně i v místech, která nejsou veřejnosti přístupná (zákaz vstupu umístěný na pozemní komunikaci, konec veřejnosti přístupné části železničního nástupiště apod.). Signální pásy označují orientačně důležitá místa (přechody, zastávky veřejné dopravy, schodiště a výtahy na železničních nástupištích apod.) a mají často i směrově vodicí funkci (na přechodech, na železničních nástupištích s historickými přístřešky apod.). Hmatné pásy označují hranici mezi pásem pro pěší a cyklistickou stezkou vedenou ve stejné úrovni jako pás pro pěší. Ve srovnání s ostatními výrobky používanými pro hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké má MEDIALINE výraznou bílou barvu a vytváří silný vizuální kontrast s prakticky jakýmkoli povrchem chodníku. Tato skutečnost umožňuje lepší vnímání hmatových úprav zrakově postiženým se zbytky zraku, zejména slabozrakým. Průměr výstupků je 24 mm a jejich výška 6 mm, přičemž vzdálenost mezi výstupky je 25 mm. Hmatový charakter umožňuje těžce zrakově postiženým osobám tento pás bezpečně rozpoznat při použití bílé slepecké hole. Výhodou při použití bílé slepecké hole je i to, že pásy MEDIALINE jsou materiálově zcela odlišné od svého obvyklého okolí (asfaltobeton, betonová nebo kamenná dlažba apod.). Rozměr pásu MEDIALINE je 908 x 420 mm, přičemž 1 balení (kartón) obsahuje 10 ks pásu. Vlastní instalace se provádí pomocí studené dvousložkové plastové hmoty nebo speciálního lepidla v závislosti na stavu povrchu komunikace nebo plochy. Významnou předností použití pásů MEDIALINE je absence zásahu do povrchu komunikací a ploch, na kterých jsou hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké prováděny. Toto je mimořádně výhodné při provádění některých úprav, zejména na pozemních komunikacích (např. při dodatečném vkládání dělících ostrůvků do vozovky, provizorních řešeních přechodů, nedostatečné konstrukční výšce pro vkládání slepecké dlažby apod.). Pásy MEDIALINE jsou vyráběny v ČR dle patentovaného výrobního postupu. Výrobek je certifikován Institutem pro certifikaci ITC Zlín. Uživatelské vlastnosti pásů MEDIALINE byly posouzeny centrem pro odstraňování bariér při SONS ČR (Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých).

Kontaktní formulář

Pro bližší informace nám můžete zaslat dotaz kontaktním formulářem,

emailem poptavka@brands-znaceni.cz nebo telefonicky +420 777 014 258